+31(0)628529660 wij@247.today

Hoe werkt affiliate marketing (tracking)?

Hoe werkt affiliate marketing (tracking)?

Letterlijk vertaald komt het Engelse woord ‘tracking’ overeen met ‘traceren’. In de context van online advertising is het doel van tracking om te kunnen bepalen (traceren) wat het effect en de bijdrage is van ingezette advertising. Het is belangrijk om dit inzicht zowel van individuele campagnes te verkrijgen, maar ook welke invloed de verschillende campagnes op elkaar hebben.

Correcte tracking zorgt ervoor dat er bepaald wordt of de gestelde doelstellingen behaald zijn, maar ook om te kunnen optimaliseren tijdens campagnes. Het is essentieel dat de resultaten van de ingezette advertising goed worden geregistreerd.

Bij resultaten uit online advertising moet er gedacht worden aan elementen zoals vertoningen, unieke vertoningen, kliks, unieke kliks, aantal conversies, omzet, vergoeding, conversiepercentage, return on investment, click through rate en allerlei verschilende relevante gegevens zoals datum en tijd.

De basis van de tracking vind plaats op het moment dat er een banner wordt weergegeven of dat een bezoeker op die banner klikt of juist op een een advertorial. Het meetsysteem vertoont de banner of verwijst de bezoeker door naar de website van de de klant. Op hetzelfde moment kan er door het meetsysteem verschillende soorten cookies geplaatst worden op het apparaat van de bezoeker. Daarnaast kan het meetsysteem bezoeker specifieke gegevens in zijn eigen database opslaan.

Zodra deze bezoeker een product/dienst bij de klant afneemt, dan komt hij op de bedankpagina terecht. Op de bedankpagina van de klant wordt er een transparante en daardoor onzichtbare afbeelding (ook wel een pixel genoemd) geladen, die vanaf het meetsysteem wordt geladen. Bij het aanroepen van die pixel, kunnen bepaalde waarden door de klant worden meegegeven. Hierbij kan gedacht worden aan orderbedragen, premies of vergoedingen, een omschrijving van de aangeschafte product/dienst en aanvullende informatie.

Het laden van de pixel vanaf het meetsysteem zorgt ervoor dat het meetsysteem nagaat of de bezoeker die zojuist een product/dienst heeft afgenomen beïnvloed is door ingezette advertising.

Om te bepalen of dat het geval is, zijn er verschillende tracking methodes, die verschillen op het gebied van betrouwbaarheid en de eventuele inbreuk die men op de privacy van een bezoeker maakt. De verschillende methodes zijn:

Serverside sessie tracking    

Als een bezoeker wordt doorverwezen naar de klant, wordt in het geheugen van het meetsysteem bezoekersgegevens tijdelijk opgeslagen. Deze gegevens verdwijnen automatisch zodra het geheugen vol is (first expired, first out). Dit duurt gemiddeld 1 uur en 15 minuten.

Clientside sessie tracking     

Als een bezoeker wordt doorverwezen naar de klant, communiceert het meetsysteem met het browserscherm of tabblad van de bezoeker. Deze communicatie stopt zodra het browserscher of tabblad wordt gesloten door de bezoeker. In verhouding worden de meeste clientside sessies binnen 3,5 uur gesloten.

First-party cookie tracking     

Bij het doorverwijzen van de bezoeker naar de klant, plaatst het meetsysteem een first cookie. Een first-party cookie is een cookie die geplaatst wordt door de klant met als eigenaar de klant. Het meetsysteem kan deze cookie uitlezen en zo een transactie wel of niet registeren. Het is in te stellen binnen hoeveel tijd een cookie moet vervallen. Bezoekers kunnen zelf hun cookies verwijderen.

Third-party cookie tracking    

Een third-party cookie is een cookie die geplaatst wordt door een meetsysteem met als eigenaar het meetsysteem in opdracht van de klant. Het meetsysteem kan deze cookie uitlezen en zo een transactie wel of niet registeren. Het is in te stellen binnen hoeveel tijd een cookie moet vervallen. Bezoekers kunnen zelf hun cookies verwijderen.

Postview tracking

Deze meetmethode is specifiek bedoeld voor advertising waarbij banners een grote rol spelen. Bij postviewtracking is de banner alleen aan de bezoeker getoond, maar heeft deze niet hierop geklikt. Om te bepalen of dit het geval is, gebruikt postview tracking de andere methodes die in deze tabel zijn genoemd.

IP tracking 

Bij deze methode is tijdens doorverwijzen van de bezoeker het IP adres van de bezoeker opgeslagen. Het meetsysteem bepaald tijdens het aanroepen van de pixel of het IP adres voorkomt in de eigen database van het meetsysteem. Indien er een overeenkomst is, registreert het meetsysteem een transactie. Het is in te stellen hoeveel tijd tussen het doorverwijzen en bestelmoment aanwezig mag zijn. Bezoekers kunnen zelf niet voorkomen dat ze getraceerd worden als deze optie wordt toegepast.

Fingerprint tracking      

Deze methode lijkt op IP tracking, maar hierbij is tijdens het doorverwijzen van de bezoeker naast het IP adres ook de zogeheten “User Agent” waarde van de browser versleuteld opgeslagen. Het meetsysteem bepaald tijdens het aanroepen van de pixel of de versleutelde waarde van het IP adres en User Agent voorkomt in de eigen database van het meetsysteem. Indien er een overeenkomst is, registreert het meetsysteem een transactie. Het is in te stellen hoeveel tijd tussen het doorverwijzen en bestelmoment aanwezig mag zijn. Bezoekers kunnen zelf niet voorkomen dat ze getraceerd worden als deze optie wordt toegepast.

Life time tracking

Life time tracking wordt altijd in combinatie met andere tracking methoden gebruikt. Hierbij wordt opgeslagen welke bron voor de transactie heeft gezorgd en krijgt deze bron elke keer een vergoeding zodra dezelfde klant een aankoop doet. Deze trackingmethode wordt specifiek binnen affiliate marketing gebruikt.

Flash Cookie tracking   

Flash cookies werken samen met first of third party cookies. Hierbij dient de Flash cookie als backup. Zodra een bezoeker zijn cookies verwijderd, zorgt het Flash cookie ervoor dat deze cookie weer wordt teruggeplaatst. Ook zijn Flash cookies niet afhankelijk van de gebruikte browser en zijn ze alleen met een speciaal programma door een bezoeker zelf te verwijderen.

HTML5 cookie tracking 

HTML5 is een nieuwe techniek die gebruikt wordt om webpagina’s en sites mee te ontwikkelen. Deze nieuwe techniek is nog volop in ontwikkeling maar biedt nu al nieuwe methoden om cookies te plaatsen. Het is mogelijk om met HTML5 een cookie te plaatsen die niet verwijderd kan worden.

 

 

Top